Eğitim Programları

Eğitim Programları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın programının yanı sıra okulumuzda High Scope, Scamper eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.

HIGH SCOPE

High/Scope okulöncesi eğitim programı çocuğu merkeze alan, çocukların bireysel olarak karar verip uygulamalarına fırsat veren bir programdır. Dayandığı temel ilke “etkin öğrenmedir. Etkin öğrenmede çocuklar yaparak öğrenirler.  Sadece seyredip dinlemekle yetinmeyip, sürece etkin olarak bir şeyler yaparak katılır, bağımsız olarak hareket eder ve keşiflerde bulunurlar.

Etkin öğrenmede, etkinlik ve materyalleri seçmede kararların çoğunu çocukların vermesine, çocukların problem çözme çabalarına, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına ve yaratıcı olmalarına izin verilir. Öğrenmenin, çocuğun materyallerle doğrudan ilişkiye girmesiyle gerçekleştiğinden yola çıkılarak çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği, arasından seçim yapabileceği bol miktarda ve çeşitte, yaşına uygun malzeme bulundurulur. Çocuklar nesneleri özgürce kullanırlar. Çocuklara yapacakları etkinlikle ilgili seçim yapma fırsatı verilerek, çocuklar etkinlikleri hakkında hem öğretmenleri hem de arkadaşlarıyla iletişim kurarlar ve faaliyetleriyle yakından ilgilenirler. Öğretmen ve akranları, çocuğun problem çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp teşvik ederler. Öğretmen çocuğun yaptığı işi sözel olarak ifade ederek, çocuğun yapmakta olduğu işle ilgili konuşmasını teşvik edip, birbirlerine yardım etmelerini destekler.

High/Scope yaklaşımının diğer dört temel ilkesi; olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, tutarlı bir günlük program ve değerlendirmedir. High/Scope programı, çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi sağlayarak onların bağımsız düşünme, inisiyatif, tutarlılık ve yaratıcılık gibi önemli becerilerinin gelişimini destekler. 

High/Scope yaklaşımında öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Bir anlamda çocuklar, gelişmişlik düzeyleri elverdiğince bilimsel gözlem ve müdahale yöntemiyle öğrenmektedirler. Öğretmenler, çocukların etkin öğreniciler olabileceği bir ortam oluşturmak amacıyla, önceden bildirilmeyen hiçbir değişikliğin olmadığı tutarlı bir günlük program oluşturup bu programı sürdürürler. Günlük programın aksamadan uygulanması, çocuklara zaman denetimi ve bağımsızlığın keyfine varma fırsatı vererek sorumluluk duygusunun gelişimini destekler.

SCAMPER

SCAMPER, öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılabilecek, uygulaması kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknikte alışılmış beyin fırtınası tekniğinden farklı olarak belirli basamaklar izlenmektedir. Bu basamaklar Substitude (yer değiştirme), Combine (birleştirme), Adapt (uyarlama), Modify, Minify, Magnify (değiştirme, küçültme, büyütme), Put to other uses (başka amaçlarla kullanma), Eliminate (yok etme, çıkarma), Reverse, Rearrange (tersine çevirme, yeniden düzenleme) şeklinde sıralanmaktadırlar. Bu basamakların ilk harflerinin birleşmesi ile SCAMPER akrostişi oluşmaktadır.

Tekniğin uygulaması esnasında her basamak sırası ile ele alınarak, belirlenen bir nesne üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilir. Ele alınan nesne her aşamaya uygun olacak şekilde değiştirilir, küçültülür, büyültülür ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. Her aşamada farklı sorular yöneltilerek çocukların o nesne üzerinde farklı açılardan düşünmesi sağlanır. Bu sorular, öğrencilerin düşünmedikleri ya da düşünemedikleri yönleri de düşünerek, düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını  geliştirmelerine yardımcı olur.