Anadili

Anadili

Ana dil etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Ana dili etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve onlara uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar, konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar,  olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar, belli kavramları kullanmayı öğrenirler, gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirirler. Çocuklar birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Grup içinde konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir. Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler. Ana dili etkinliklerinde uygulanan günlük hayattaki nesne ve olaylar hakkındaki sohbetler, sözcük oyunları, çeşitli öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler, parmak oyunları, hikâye öykü kitabının okunuşunu izleme, kitabı sağdan sola çevirme gibi etkinlikler, görsel okumanın gelişmesi, renkleri ayırt edebilme, görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, el-göz koordinasyonu gibi okuma öncesinde gerekli olan becerilerin gelişmesinde önemli rol oynar.