Dikkat Gelişimi

Dikkat Gelişimi

Dikkat becerilerini güçlendirmeye dönük çalışmalar yaş aralına uygun materyallerle okulumuz psikoloğu tarafından her çocukla bireysel olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalarda amaç öğrencilerin dikkat becerilerinin gelişmesi, çalışma ve öğrenmeye karşı isteğin artması, düşünme becerilerinin gelişmesi, esnek düşünme becerilerinin güçlenmesi, dinleme becerilerinin artmasıdır.