Matematik

Matematik

Matematik etkinlikleri çocukların bilişsel gelişim alanlarındaki hedef ve kazanımlarıyla eşgüdümlü olarak hazırlanmaktadır. Bu etkinliklerde parça-bütün ilişkisi kurabilme, sayılar, birebir benzerlik kurma, karşılaştırma yapabilme, kavram bilgisinin kazanımı, sıralama, birebir eşleme, sınıflandırma yapabilme, geometrik şekillerin öğrenilmesi,  basit düzeyde işlem yapabilme becerilerinin edinilmesi yer almaktadır. Öğretmenlerimiz bu çalışmalarda bolca günlük deneyimlerden faydalanmaktadırlar.  Eşyaları ve nesneleri aralarında paylaştırırken, suyu bir kaptan diğerine boşaltırken, büyük ve küçük nesneleri ayırırken, ritmik alkış yaparken matematiği öğretmeye çalışırlar.