Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Birey, değerlerinin etkisiyle oluşturduğu düşünce yapısı aracılığıyla eylem ve davranışlarının yerindeliğini, etkililiğini, güzelliğini, ahlâkiliğini belirlemeye, dünyayı anlamaya ve sosyal çevresindeki olayları anlamlandırmaya çalışır. Buradan hareketle okulumuzda uygulanan değerler eğitimi, çocuklarımıza toplum tarafından en iyi, en doğru ve en faydalı olduğu kabul edilen genelleştirilmiş davranış prensiplerinin öğretilmeye çalışıldığı uygulamaları içerir. Değerler eğitimi çalışmalarında mutluluk, hoşgörü, barış, huzur, sabır, başarı, sevgi, sağlık, yardımlaşma, iyi niyet, dostluk konularına yer verilmektedir.