Proje Yaklaşımı

Proje Yaklaşımı

Proje yaklaşımı çocukların farklı konular hakkında bütünü görmeleri için zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamayı amaçlar. Proje çalışmalarında çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkındaki sorulara yanıt bulmak için yoğun bir araştırma yapılmaktadır.

Projenin başlangıcında beyin fırtınası yapılır, birinci resimler çizilir. Araştırmaların yapılması aşamasında konu analizi yapılır, konu ile ilgili doküman ve kaynaklar incelenir, çocukların merak ettikleri konularla ilgili sorular listelenir, çalışma için konular paylaşılır, fen ve doğa çalışmaları,  drama çalışmaları, kavram çalışmaları yapılır, üç boyutlu çalışmalar oluşturulur. Projenin sonlandırılması aşamasında çocukların öğrendikleri listelenir, ikinci resimler çizilir, çocuklara yaptıklarını sunmaları için ortam sunulur.